NABÓR DO I KLASY SPORTOWEJ NA POZIOMIE LICEALNYM O PROFILU PIŁKA NOŻNA!

Kielecki Klub Piłkarski Korona wraz z VII Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego serdecznie zaprasza do udziału w naborze do I klasy sportowej o profilu piłka nożna. Nabór skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych z Kielc oraz całego województwa świętokrzyskiego, rozpoczynających naukę w szkole średniej od roku szkolnego 2022/2023.

Pierwszym elementem naboru będzie pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego obejmującego testy sprawności ogólnej i specjalnej oraz ocenę w grze  (szybkość – bieg na odcinku 30 m., zwinności – ILLINOIS TEST , moc – skok w dal z miejsca, zwroty z piłką, gry selekcyjne)

Egzamin praktyczny odbędzie  się  17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 na obiektach MSOS w Kielcach przy ulicy Prostej 57

UWAGA! Zawodnicy zgłaszający się do egzaminu praktycznego muszą wraz z opiekunami prawnymi wypełnić i odesłać do dnia 14.05.2022r. na adres e-mail lukasz.karwowski@kkp-korona.pl zgodę na udział  w egzaminie praktycznym. Dokument do pobrania TUTAJ

W dniu egzaminu należy posiadać:

 • strój sportowy
 • obuwie sportowe odpowiednie do gry na boisku trawiastym oraz sztucznym
 • pisemną zgodę opiekunów prawnych
 • zgodę klubu macierzystego
 • dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport)

VII liceum Ogólnokształcące oferuje

 • wysoki poziom kształcenia
 • przyjazną atmosferę
 • dostosowanie planu lekcji do zajęć treningowych
 • przygotowanie młodzieży do życia, w tym do dalszej edukacji w dobie bardzo wysokich oczekiwań kwalifikacyjnych od przyszłych absolwentów szkoły
 • przywiązanie dużej uwagi do nauki języków obcych
 • pełnowymiarową halę sportową wraz z siłownią

KKP Korona oferuje

 • min.10 godzin specjalistycznych zajęć treningowych w tygodniu
 • profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • sprzęt sportowy i treningowy
 • zajęcia motoryczne
 • opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW
 • zajęcia według autorskiego programu szkolenia oraz modelu gry zaakceptowanego przez ŚZPN
 • szczegółowa analiza gry zespołowej i indywidualnej zawodników
 • zakwaterowanie i wyżywienia dla zawodników z poza rejonu miasta Kielce
 • spotkania mentalne z psychologiem sportu
 • dla zainteresowanych wstępne przygotowanie do szeroko rozumianego tematu kursu trenerskiego

 

więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

794-984-081

698-565-464

697-774-443

Kielecki Klub Piłkarski Korona wraz z Dyrekcją VII Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zaprasza i zachęca do skorzystania z powyższej oferty. Ilość miejsc ograniczona.

Facebook