Kielecki Klub Piłkarski Korona z siedzibą w Kielcach wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029198.

Numer Identyfikacji Podatkowej PL 959-14-87-227

Adres: 25-432 Kielce, ul. Jeziorańskiego 53

NIP: 959-14-87-227
REGON: 292418606

Dane kontaktowe:

Prezes stowarzyszenia KKP Korona Kielce: Robert Stachura
e:mail: robert.stachura@kkp-korona.pl, tel. +48 697 774 443

Dyrektor sportowy KKP Korona Kielce: Marcin Gawron
e:mail: marcin.gawron@kkp-korona.pl,, tel. +48 698 565 464

Sekretarz KKP Korona: Łukasz Karwowski 
email: lukasz.karwowski@kkp-korona.pl,, tel. +48 794 984 081

Facebook