„Koroniarska kadra czeka” to projekt szkolenia przygotowany przez  Kielecki Klub Piłkarski „Korona” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, który jest kontynuacją programu „Żółto-czerwone przedszkole”. Główny cel projektu to, wstępne wyselekcjonowanie chłopców uzdolnionych ruchowo z terenu miasta Kielce oraz najbliższych okolic, do poszczególnych grup szkoleniowych w kategoriach Skrzaty, Żaki oraz Orliki.

Główne cele projektu: 

Stworzenie odpowiedniego środkowiska dla wszystkich dzieci lubiących grać w piłłkę nożną, niezależnie od umiejętności oraz sprawności fizycznej. Uniknięcie tzw. „negatywnej selekcji”.

Umożliwienie zawodnikom o największym potencjale ruchowym, rozwijania talentu piłkarskiego w rywalizacji z rówieśnikami z wiodących ośrodków piłkarskich w kraju, szkolących młodzież do 12 roku życia.

Podniesienie świadomości wśród młodych adeptów piłki nożnej, w doskonaleniu oraz rozwijaniu własnych umiejętności także poza treningiem klubowym, poprzez tzw. „grę podwórkowową”

Przygotowanie zawodników Kieleckiego Klubu Piłkarskiego „Korona” do rywalizacji w obszarze zarówno sportowym jak i poza sportowym już od najmłodszych lat.

Podnoszenie umiejętnoci trenerskich na jak najwyższy poziom, we wszystkich aspektach związanych ze szkolneniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Projekt zakłada uszeregowanie grup w każdej z kategorii szkoleniowych według klasyfikacji:

  • Kadra Złota
  • Kadra Srebrna
  • Kadry Brązowe

„Koroniarska Kadra Czeka” ma charakter eventu – festynu piłkarskiego, gdzie poza próbami sprawności na zawodników czeka szereg atrakcji, jak spotkania z piłkarzami I drużyny Korony Kielce S.A oraz szereg niespodzianek.

Każdy z zawodników KKP Korona Kielce ma obowiązek przystąpić do prób sprawności dwa razy w sezonie. Pierwszy event z cyklu „Koroniarska kadra czeka” odbywać się będzie po zakończeniu rundy jesiennej, w pierwszych dniach miesiąca grudnia, natomiast druga edycja odbywać się będzie po zakończeniu sezonu letniego w pierwszych dniach czerwca.  

W trakcie eventu na zawodników, nowych kandydatów w specjalnie przygotowanych strefach umiejętności czekają próby na podstawie, których  uczestnik zdobywa tzw. sprawność: złotą, srebrną lub brązowa. Zdobyta sprawność przypisuje zawodnika do grupy szkoleniowej na kolejny, półroczny cykl szkolenia.

W trakcie trwania półrocznego cyklu szkolenia zawodnicy nie mogą migrować w grupach. Stałe monitorowanie przez trenerów progresji lud degresji postępów zawodnika w półrocznym, pełnym cyklu szkolenia wraz z ocenami wynikającymi z gry oraz z wykonania pięciu prób sprawności, są podstawą do migracji w „kadrach”.

Próby sprawności mają charakter „otwarty”, co oznacza, że w evencie udział mogą wziąć także dzieci, które nie są zrzeszone w KKP Korona Kielce, a chciały by sprawdzić swoje umiejętności sprawnościowe, a być może w przyszłości dołączyć do jednej z „koroniarskich kadr” i rozpocząć piłkarską przygodę w Koronie Kielce.

Opis prób sprawności dla uczestników programu „Koroniarska kadra czeka”

PRÓBA NR 1 – DRYBLING

Zawodnik stoi z nogą na piłce na linii STARTU i ma za zadanie wykonać drybling po określonym torze. Odmierzanie czasu rozpoczynamy w momencie, gdy kandydat przekroczy linię startu. Zawodnik ma po kolei obiegać z piłką tyczki a następnie przebiec linię METY. Próbę zawodnik wykonuje 2 razy (lepszy wynik zostaje zapisany).

PRÓBA NR 2 – BIEG BEZ PIŁKI

Zawodnik ma za zadanie przebiec jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek do linii METY. Zawodnik startuje na komendę „GOTÓW – START.” Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 2 razy (lepszy wynik zostaje zapisany).

PRÓBA NR 3 – ŻONGLERKA

Zawodnik rozpoczyna próbę żonglerki podnosząc piłkę nogą z ziemi. Uwaga, gdy piłka opuści kwadrat może pobiec po nią i dalej żonglować, jak wróci do kwadratu (kontynuujemy liczenie podbić piłki). Żonglerka trwa 30 sekund i liczona jest liczba podbić piłki (odbicia nogą lewą lub prawą). Zawodnik może odbić piłkę udem, głowa lub inna częścią ciała ale to odbicie nie zostaje policzone. Ocenie podlega liczba odbić piłki w cyklach w czasie 30 sekund. Próbę wykonuje się dwa razy (lepszy wynik zostaje zapisany).

PRÓBA NR 4 – ZWROTY Z PIŁKĄ

Zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 6 zwrotów z piłką między liniami wyznaczonymi pachołkami oddalonymi od siebie o 5 m. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z poruszeniem piłki leżącej na linii przez zawodnika. Zawodnik musi poprowadzić piłkę za jedną i drugą linię (piłka przekroczy całym obwodem linię wykonując zwroty z nią) 6 razy. Zawodnik kończy próbę przekraczając linię startu i zatrzymując piłkę stopą. Próbę wykonuje się 2 razy (lepszy wynik zostaje zapisany).

PRÓBA NR 5 – UDERZENIE PIŁKI NA ODLEGŁOŚĆ 

Zawodnik stoi za linią startu i ma zadanie wykonać z dowolnego rozbiegu udezrzenie piłki prawą a następnie lewą nogą, tak aby piłka pokonała jak najdłuższą odległość w powietrzu. Liczy się odległość od linii startu, do miejsca pierwszego kontaktu piłki z podożem. Piłka musi wylądować w wyznaczonym korytarzu o szerokości 15 m. Próbe zawodnik wykonuję dwukrotnie tzn, 2 x prawą nogą i 2 x lewą nogą. Suma lepszej próby nogi prawej i nogi lewej zotaje zapisana. 

Próba wykonywana w edycji letniej.

PRÓBA NR 6 – OCENA Z GRY W UKŁADZIE 4X4 

Poniższe tabele zawierają działania organizacyjno-szkoleniowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, które sa objęte programem „Koroniarska kadra czeka”.

Tabela kategoria Skrzaty, rocznik 2012
Tabela kategoria Żaki, roczniki 2010 oraz 2011

Aktualności

Facebook