Informacja o naborze do kl. sportowej rocznika 2008/09

W związku z dodatkowymi terminami szkolnych egzaminów praktycznych do I Klasy X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego w dniach 01-02.06 oraz 12-13.06 dla zawodników, którzy nie uczestniczyli w dniu 18.05 w testach, informujemy, że oficjalne wyniki o przyjęciu do klasy sportowej zostaną opublikowane do 17.06.2023 r.

Facebook